Токтомдун максаты Кыргыз Республикасында хала (адал) индустриясын өнүктүрүү жакшыртуу болуп саналат

Концепция төмөнкү негизги багыттарды аныктайт:

  • халал индустриясы жаатындагы мыйзамдык базаны жана ченемдик укуктук актыларды өнүктүрүү жана өркүндөтүү;
  • халал индустриясынын инфраструктурасын, халал продукциясын өндүрүү боюнча ата мекендик ишканаларды өнүктүрүү жана заманбап техникалык каражаттар менен жабдуу;
  • халал индустриясын өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүгө багытталган шайкештикти баалоо жол-жоболорун кошкондо, халал продукциясынын шайкештигин баалоо системасын өркүндөтүү;
  • мал чарбачылыгынын жана мал чарба продуктыларын кайра иштетүүнүн белгиленген толук өндүрүштүк цикл менен вертикалдуу интеграцияланган өнөр жай зонасын түзүү үчүн шарттарды түзүү;
  • халал продукциясына автоматташтырылган байкоо жүргүзүү системасын киргизүү;
  • соода түйүндөрүндө халал продукциясын сатуу эрежелерин киргизүү.
""